Chiến lược nhà trường TH&THCS Phú Thành B giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030

Tên file: chien-luot-2021-2025-tam-nhin-2030.pdf
Tải về

Thực hiện sứ mệnh “Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, nề nếp – kỷ cương, chất lượng cao để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập, rèn luyện, phát triển hết tiềm năng, phát triển tài năng của mình”. Trường TH&THCS Phú Thành B đề ra chiến lược giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn năm 2030.

chiến lượt 2021-2025 tầm nhìn 2030