Tham gia thi học sinh giỏi lớp 9

Ngày 29 tháng 11 năm 2020. Đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 trường TH&THCS Phú Thành B tham gia “Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 huyện Tam Nông năm học 2020-2021”

Đội tuyển gồm 11 em học sinh tham gia ở 7 môn (Toán, Lí, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh).

20201129_102533 20201129_102503

Đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 năm học 2020-2021

Giáo viên và học sinh đã ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi. Kết quả đạt 03 giải “Khuyến khích”. Có 02 học sinh được chọn trong đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa vào tháng 3 năm 2021.

Người viết, ảnh: Dương Minh Chí