Thông báo danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6

Tên file: Hoc-sinh-trung-tuyen-lop-6-1.pdf
Tải về
Tên file: Hoc-sinh-trung-tuyen-lop-6.pdf
Tải về

Trường TH&THCS Phú Thành B công bố danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 vào trường TH&THCS Phú Thành B năm học 2021-2022

Có danh sách đính kèm.

Học sinh trúng tuyển lớp 6