Thông báo học sinh trở lại học sau nghỉ tết Tân Sửu

Thực hiện theo công văn số 26/SGDĐT-VP ngày 19/02/2021 của sở giáo dục tại điểm 2, mục 1 (trang 1).

Nay Trường TH&THCS Phú Thành B thông báo toàn thể học sinh trở lại học sau kỳ nghỉ tết Tân Sửu vào ngày “thứ hai, ngày 22 tháng 02 năm 2021”.

Lưu ý khi trở lại học, học sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19, đeo khẩu trang. Tuân thủ thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế).