Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức.

Tên file: 121-Ve-viec-cong-nhan-ket-qua-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-Giao-duc-Vinh-28-3-1.pdf
Tải về
Tên file: THONG-BAO-KET-QUA.signed-1.pdf
Tải về
Tên file: THONG-BAO-KET-QUA.signed.pdf
Tải về

Ngày 30 tháng 3 năm 2021. Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2020-2021 huyện Tam Nông thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào công tác tại các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở năm 2020 và yêu cầu thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng của người có kết quả trúng tuyển (có thông báo kèm theo)

Qua đó có 79/111 thí sinh trúng tuyển (có danh sách kèm theo). Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo, thí sinh trúng tuyển đến phòng GD&ĐT huyện Tam Nông để hoàn thiện hồ sơ (có kèm theo thông báo chi tiết).