Trở lại lớp học sau nghỉ tết Tân Sửu

Hôm nay thứ 2 ngày 22 tháng 02 năm 2021. Tất cả học sinh trường TH&THCS Phú Thành B trở lại lớp học.

Thực hiện việc đeo khẩu trang. Bộ phận y tế, phối hợp chi đoàn và đội của trường thực hiện đo nhiệt độ và rửa tay sát khuẩn cho học sinh trước khi vào trường.

20210222_063419

20210222_063257

20210222_063406