Tặng học bổng và dụng cụ học tập cho học sinh nghèo

Hoạt động Cổng TTĐT

Quyên góp ” Vì bạn nghèo” của học sinh trường TH&THCS Phú Thành B

Kết hợp xã Đoàn Phú Thành B giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Tuyên truyền phòng chống ma tuý, luật trẻ em, phòng chống đuối nước và xâm hại trẻ em tại trường TH&THCS Phú Thành B

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Đại số 7

Giáo viênth-thcsphuthanhb 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Hình học 7

Giáo viênth-thcsphuthanhb 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay