Trường TH&THCS Phú Thành B Tổ Chức Hoạt Động Mừng Đảng Mừng Xuân.

Trường TH&THCS Phú Thành B Tham Gia Cuộc Thi Khoa Học Kỹ Thuật Và Ngày Hội STEM Cấp Tỉnh

Trường TH&THCS Phú Thành B Mừng Xuân Quý Mão 2023

Trường TH&THCS Phú Thành B công khai dự toán.

THAM GIA THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM 2022 – 2023

HỘI THI HÁI HOA DÂN CHỦ VÀ TIỂU PHẨM, CHỦ ĐỀ “BẢO QUẢN NGUỒN NƯỚC, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC” CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM